Hufiec ZHP Kraków-Śródmieście
 
Hufiec ZHP Kraków-Śródmieście

Sąd Harcerski

W skład Sądu Harcerskiego Hufca wchodzą:

hm. Beata Uczkiewicz-Majkut – Przewodnicząca Hufcowego Sądu Harcerskiego

hm. Ryszard Mizia- Wiceprzewodniczący Hufcowego Sądu Harcerskiego

hm. Aleksandra Stanek-Kowalczyk – Członkini Hufcowego Sądu Harcerskiego