Hufiec ZHP Kraków-Śródmieście
 
Hufiec ZHP Kraków-Śródmieście

Harcerska Grupa Ratownicza „KRAK”