Hufiec ZHP Kraków-Śródmieście
 
Dofinansowanie wypoczynku letniego dla naszych harcerek i harcerzy