Hufiec ZHP Kraków-Śródmieście
 
Dotacja MKO dla letniego wypoczynku 2022